cblas.cblas

C BLAS header.

Members

Aliases

CBLAS_INDEX
alias CBLAS_INDEX = size_t
Diag
alias Diag = CBLAS_DIAG
Order
alias Order = CBLAS_ORDER
Side
alias Side = CBLAS_SIDE
Transpose
alias Transpose = CBLAS_TRANSPOSE
Uplo
alias Uplo = CBLAS_UPLO
blasint
alias blasint = ptrdiff_t
blasint
alias blasint = int

Enums

CBLAS_DIAG
enum CBLAS_DIAG
CBLAS_ORDER
enum CBLAS_ORDER
CBLAS_SIDE
enum CBLAS_SIDE
CBLAS_TRANSPOSE
enum CBLAS_TRANSPOSE
CBLAS_UPLO
enum CBLAS_UPLO

Functions

cblas_caxpy
void cblas_caxpy(in blasint n, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* x, in blasint incx, _cfloat* y, in blasint incy)
cblas_ccopy
void cblas_ccopy(in blasint n, in _cfloat* x, in blasint incx, _cfloat* y, in blasint incy)
cblas_cdotc
_cfloat cblas_cdotc(in blasint n, in _cfloat* x, in blasint incx, in _cfloat* y, in blasint incy)
cblas_cdotc_sub
void cblas_cdotc_sub(in blasint n, in _cfloat* x, in blasint incx, in _cfloat* y, in blasint incy, _cfloat* ret)
cblas_cdotu
_cfloat cblas_cdotu(in blasint n, in _cfloat* x, in blasint incx, in _cfloat* y, in blasint incy)
cblas_cdotu_sub
void cblas_cdotu_sub(in blasint n, in _cfloat* x, in blasint incx, in _cfloat* y, in blasint incy, _cfloat* ret)
cblas_cgbmv
void cblas_cgbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in blasint M, in blasint N, in blasint KL, in blasint KU, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* A, in blasint lda, in _cfloat* X, in blasint incX, in ref _cfloat beta, _cfloat* Y, in blasint incY)
cblas_cgemm
void cblas_cgemm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_TRANSPOSE TransB, in blasint M, in blasint N, in blasint K, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* A, in blasint lda, in _cfloat* B, in blasint ldb, in ref _cfloat beta, _cfloat* C, in blasint ldc)
cblas_cgemv
void cblas_cgemv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE trans, in blasint m, in blasint n, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* a, in blasint lda, in _cfloat* x, in blasint incx, in ref _cfloat beta, _cfloat* y, in blasint incy)
cblas_cgerc
void cblas_cgerc(in CBLAS_ORDER order, in blasint M, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* X, in blasint incX, in _cfloat* Y, in blasint incY, _cfloat* A, in blasint lda)
cblas_cgeru
void cblas_cgeru(in CBLAS_ORDER order, in blasint M, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* X, in blasint incX, in _cfloat* Y, in blasint incY, _cfloat* A, in blasint lda)
cblas_chbmv
void cblas_chbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in blasint K, in ref _cfloat alpha, in float* A, in blasint lda, in float* X, in blasint incX, in _cfloat beta, float* Y, in blasint incY)
cblas_chemm
void cblas_chemm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint M, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in float* A, in blasint lda, in float* B, in blasint ldb, in _cfloat beta, float* C, in blasint ldc)
cblas_chemv
void cblas_chemv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* A, in blasint lda, in _cfloat* X, in blasint incX, in ref _cfloat beta, _cfloat* Y, in blasint incY)
cblas_cher
void cblas_cher(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in _cfloat alpha, in _cfloat* X, in blasint incX, _cfloat* A, in blasint lda)
cblas_cher2
void cblas_cher2(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* X, in blasint incX, in _cfloat* Y, in blasint incY, _cfloat* A, in blasint lda)
cblas_cher2k
void cblas_cher2k(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in ref _cfloat alpha, in float* A, in blasint lda, in float* B, in blasint ldb, in float beta, float* C, in blasint ldc)
cblas_cherk
void cblas_cherk(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in float alpha, in float* A, in blasint lda, in float beta, float* C, in blasint ldc)
cblas_chpmv
void cblas_chpmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in float* Ap, in float* X, in blasint incX, in _cfloat beta, float* Y, in blasint incY)
cblas_chpr
void cblas_chpr(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in float alpha, in float* X, in blasint incX, float* A)
cblas_chpr2
void cblas_chpr2(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* X, in blasint incX, in _cfloat* Y, in blasint incY, _cfloat* Ap)
cblas_cscal
void cblas_cscal(in blasint N, in ref _cfloat alpha, _cfloat* X, in blasint incX)
cblas_csscal
void cblas_csscal(in blasint N, in _cfloat alpha, _cfloat* X, in blasint incX)
cblas_cswap
void cblas_cswap(in blasint n, _cfloat* x, in blasint incx, _cfloat* y, in blasint incy)
cblas_csymm
void cblas_csymm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint M, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* A, in blasint lda, in _cfloat* B, in blasint ldb, in ref _cfloat beta, _cfloat* C, in blasint ldc)
cblas_csyr2k
void cblas_csyr2k(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* A, in blasint lda, in _cfloat* B, in blasint ldb, in ref _cfloat beta, _cfloat* C, in blasint ldc)
cblas_csyrk
void cblas_csyrk(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* A, in blasint lda, in ref _cfloat beta, _cfloat* C, in blasint ldc)
cblas_ctbmv
void cblas_ctbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in blasint K, in _cfloat* A, in blasint lda, _cfloat* X, in blasint incX)
cblas_ctbsv
void cblas_ctbsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in blasint K, in _cfloat* A, in blasint lda, _cfloat* X, in blasint incX)
cblas_ctpmv
void cblas_ctpmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in _cfloat* Ap, _cfloat* X, in blasint incX)
cblas_ctpsv
void cblas_ctpsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in _cfloat* Ap, _cfloat* X, in blasint incX)
cblas_ctrmm
void cblas_ctrmm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint M, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* A, in blasint lda, _cfloat* B, in blasint ldb)
cblas_ctrmv
void cblas_ctrmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in _cfloat* A, in blasint lda, _cfloat* X, in blasint incX)
cblas_ctrsm
void cblas_ctrsm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint M, in blasint N, in ref _cfloat alpha, in _cfloat* A, in blasint lda, _cfloat* B, in blasint ldb)
cblas_ctrsv
void cblas_ctrsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in _cfloat* A, in blasint lda, _cfloat* X, in blasint incX)
cblas_dasum
double cblas_dasum(in blasint n, in double* x, in blasint incx)
cblas_daxpy
void cblas_daxpy(in blasint n, in double alpha, in double* x, in blasint incx, double* y, in blasint incy)
cblas_dcopy
void cblas_dcopy(in blasint n, in double* x, in blasint incx, double* y, in blasint incy)
cblas_ddot
double cblas_ddot(in blasint n, in double* x, in blasint incx, in double* y, in blasint incy)
cblas_dgbmv
void cblas_dgbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in blasint M, in blasint N, in blasint KL, in blasint KU, in double alpha, in double* A, in blasint lda, in double* X, in blasint incX, in double beta, double* Y, in blasint incY)
cblas_dgemm
void cblas_dgemm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_TRANSPOSE TransB, in blasint M, in blasint N, in blasint K, in double alpha, in double* A, in blasint lda, in double* B, in blasint ldb, in double beta, double* C, in blasint ldc)
cblas_dgemv
void cblas_dgemv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE trans, in blasint m, in blasint n, in double alpha, in double* a, in blasint lda, in double* x, in blasint incx, in double beta, double* y, in blasint incy)
cblas_dger
void cblas_dger(in CBLAS_ORDER order, in blasint M, in blasint N, in double alpha, in double* X, in blasint incX, in double* Y, in blasint incY, double* A, in blasint lda)
cblas_dnrm2
double cblas_dnrm2(in blasint N, in double* X, in blasint incX)
cblas_drot
void cblas_drot(in blasint N, double* X, in blasint incX, double* Y, in blasint incY, in double c, in double s)
cblas_drotm
void cblas_drotm(in blasint N, double* X, in blasint incX, double* Y, in blasint incY, in double* P)
cblas_dsbmv
void cblas_dsbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in blasint K, in double alpha, in double* A, in blasint lda, in double* X, in blasint incX, in double beta, double* Y, in blasint incY)
cblas_dscal
void cblas_dscal(in blasint N, in double alpha, double* X, in blasint incX)
cblas_dsdot
double cblas_dsdot(in blasint n, in float* x, in blasint incx, in float* y, in blasint incy)
cblas_dspmv
void cblas_dspmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in double alpha, in double* Ap, in double* X, in blasint incX, in double beta, double* Y, in blasint incY)
cblas_dspr
void cblas_dspr(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in double alpha, in double* X, in blasint incX, double* Ap)
cblas_dspr2
void cblas_dspr2(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in double alpha, in double* X, in blasint incX, in double* Y, in blasint incY, double* A)
cblas_dswap
void cblas_dswap(in blasint n, double* x, in blasint incx, double* y, in blasint incy)
cblas_dsymm
void cblas_dsymm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint M, in blasint N, in double alpha, in double* A, in blasint lda, in double* B, in blasint ldb, in double beta, double* C, in blasint ldc)
cblas_dsymv
void cblas_dsymv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in double alpha, in double* A, in blasint lda, in double* X, in blasint incX, in double beta, double* Y, in blasint incY)
cblas_dsyr
void cblas_dsyr(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in double alpha, in double* X, in blasint incX, double* A, in blasint lda)
cblas_dsyr2
void cblas_dsyr2(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in double alpha, in double* X, in blasint incX, in double* Y, in blasint incY, double* A, in blasint lda)
cblas_dsyr2k
void cblas_dsyr2k(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in double alpha, in double* A, in blasint lda, in double* B, in blasint ldb, in double beta, double* C, in blasint ldc)
cblas_dsyrk
void cblas_dsyrk(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in double alpha, in double* A, in blasint lda, in double beta, double* C, in blasint ldc)
cblas_dtbmv
void cblas_dtbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in blasint K, in double* A, in blasint lda, double* X, in blasint incX)
cblas_dtbsv
void cblas_dtbsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in blasint K, in double* A, in blasint lda, double* X, in blasint incX)
cblas_dtpmv
void cblas_dtpmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in double* Ap, double* X, in blasint incX)
cblas_dtpsv
void cblas_dtpsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in double* Ap, double* X, in blasint incX)
cblas_dtrmm
void cblas_dtrmm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint M, in blasint N, in double alpha, in double* A, in blasint lda, double* B, in blasint ldb)
cblas_dtrmv
void cblas_dtrmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in double* A, in blasint lda, double* X, in blasint incX)
cblas_dtrsm
void cblas_dtrsm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint M, in blasint N, in double alpha, in double* A, in blasint lda, double* B, in blasint ldb)
cblas_dtrsv
void cblas_dtrsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in double* A, in blasint lda, double* X, in blasint incX)
cblas_dzasum
double cblas_dzasum(in blasint n, in _cdouble* x, in blasint incx)
cblas_dznrm2
double cblas_dznrm2(in blasint N, in _cdouble* X, in blasint incX)
cblas_icamax
CBLAS_INDEX cblas_icamax(in blasint n, in _cfloat* x, in blasint incx)
cblas_idamax
CBLAS_INDEX cblas_idamax(in blasint n, in double* x, in blasint incx)
cblas_isamax
CBLAS_INDEX cblas_isamax(in blasint n, in float* x, in blasint incx)
cblas_izamax
CBLAS_INDEX cblas_izamax(in blasint n, in _cdouble* x, in blasint incx)
cblas_sasum
float cblas_sasum(in blasint n, in float* x, in blasint incx)
cblas_saxpy
void cblas_saxpy(in blasint n, in float alpha, in float* x, in blasint incx, float* y, in blasint incy)
cblas_scasum
float cblas_scasum(in blasint n, in _cfloat* x, in blasint incx)
cblas_scnrm2
float cblas_scnrm2(in blasint N, in _cfloat* X, in blasint incX)
cblas_scopy
void cblas_scopy(in blasint n, in float* x, in blasint incx, float* y, in blasint incy)
cblas_sdot
float cblas_sdot(in blasint n, in float* x, in blasint incx, in float* y, in blasint incy)
cblas_sdsdot
float cblas_sdsdot(in blasint n, in float alpha, in float* x, in blasint incx, in float* y, in blasint incy)
cblas_sgbmv
void cblas_sgbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in blasint M, in blasint N, in blasint KL, in blasint KU, in float alpha, in float* A, in blasint lda, in float* X, in blasint incX, in float beta, float* Y, in blasint incY)
cblas_sgemm
void cblas_sgemm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_TRANSPOSE TransB, in blasint M, in blasint N, in blasint K, in float alpha, in float* A, in blasint lda, in float* B, in blasint ldb, in float beta, float* C, in blasint ldc)
cblas_sgemv
void cblas_sgemv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE trans, in blasint m, in blasint n, in float alpha, in float* a, in blasint lda, in float* x, in blasint incx, in float beta, float* y, in blasint incy)
cblas_sger
void cblas_sger(in CBLAS_ORDER order, in blasint M, in blasint N, in float alpha, in float* X, in blasint incX, in float* Y, in blasint incY, float* A, in blasint lda)
cblas_snrm2
float cblas_snrm2(in blasint N, in float* X, in blasint incX)
cblas_srot
void cblas_srot(in blasint N, float* X, in blasint incX, float* Y, in blasint incY, in float c, in float s)
cblas_srotm
void cblas_srotm(in blasint N, float* X, in blasint incX, float* Y, in blasint incY, in float* P)
cblas_ssbmv
void cblas_ssbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in blasint K, in float alpha, in float* A, in blasint lda, in float* X, in blasint incX, in float beta, float* Y, in blasint incY)
cblas_sscal
void cblas_sscal(in blasint N, in float alpha, float* X, in blasint incX)
cblas_sspmv
void cblas_sspmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in float alpha, in float* Ap, in float* X, in blasint incX, in float beta, float* Y, in blasint incY)
cblas_sspr
void cblas_sspr(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in float alpha, in float* X, in blasint incX, float* Ap)
cblas_sspr2
void cblas_sspr2(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in float alpha, in float* X, in blasint incX, in float* Y, in blasint incY, float* A)
cblas_sswap
void cblas_sswap(in blasint n, float* x, in blasint incx, float* y, in blasint incy)
cblas_ssymm
void cblas_ssymm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint M, in blasint N, in float alpha, in float* A, in blasint lda, in float* B, in blasint ldb, in float beta, float* C, in blasint ldc)
cblas_ssymv
void cblas_ssymv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in float alpha, in float* A, in blasint lda, in float* X, in blasint incX, in float beta, float* Y, in blasint incY)
cblas_ssyr
void cblas_ssyr(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in float alpha, in float* X, in blasint incX, float* A, in blasint lda)
cblas_ssyr2
void cblas_ssyr2(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in float alpha, in float* X, in blasint incX, in float* Y, in blasint incY, float* A, in blasint lda)
cblas_ssyr2k
void cblas_ssyr2k(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in float alpha, in float* A, in blasint lda, in float* B, in blasint ldb, in float beta, float* C, in blasint ldc)
cblas_ssyrk
void cblas_ssyrk(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in float alpha, in float* A, in blasint lda, in float beta, float* C, in blasint ldc)
cblas_stbmv
void cblas_stbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in blasint K, in float* A, in blasint lda, float* X, in blasint incX)
cblas_stbsv
void cblas_stbsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in blasint K, in float* A, in blasint lda, float* X, in blasint incX)
cblas_stpmv
void cblas_stpmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in float* Ap, float* X, in blasint incX)
cblas_stpsv
void cblas_stpsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in float* Ap, float* X, in blasint incX)
cblas_strmm
void cblas_strmm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint M, in blasint N, in float alpha, in float* A, in blasint lda, float* B, in blasint ldb)
cblas_strmv
void cblas_strmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in float* A, in blasint lda, float* X, in blasint incX)
cblas_strsm
void cblas_strsm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint M, in blasint N, in float alpha, in float* A, in blasint lda, float* B, in blasint ldb)
cblas_strsv
void cblas_strsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in float* A, in blasint lda, float* X, in blasint incX)
cblas_xerbla
void cblas_xerbla(blasint p, char* rout, char* form, ...)
cblas_zaxpy
void cblas_zaxpy(in blasint n, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* x, in blasint incx, _cdouble* y, in blasint incy)
cblas_zcopy
void cblas_zcopy(in blasint n, in _cdouble* x, in blasint incx, _cdouble* y, in blasint incy)
cblas_zdotc
_cdouble cblas_zdotc(in blasint n, in _cdouble* x, in blasint incx, in _cdouble* y, in blasint incy)
cblas_zdotc_sub
void cblas_zdotc_sub(in blasint n, in _cdouble* x, in blasint incx, in _cdouble* y, in blasint incy, _cdouble* ret)
cblas_zdotu
_cdouble cblas_zdotu(in blasint n, in _cdouble* x, in blasint incx, in _cdouble* y, in blasint incy)
cblas_zdotu_sub
void cblas_zdotu_sub(in blasint n, in _cdouble* x, in blasint incx, in _cdouble* y, in blasint incy, _cdouble* ret)
cblas_zdscal
void cblas_zdscal(in blasint N, in _cdouble alpha, _cdouble* X, in blasint incX)
cblas_zgbmv
void cblas_zgbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in blasint M, in blasint N, in blasint KL, in blasint KU, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* A, in blasint lda, in _cdouble* X, in blasint incX, in ref _cdouble beta, _cdouble* Y, in blasint incY)
cblas_zgemm
void cblas_zgemm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_TRANSPOSE TransB, in blasint M, in blasint N, in blasint K, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* A, in blasint lda, in _cdouble* B, in blasint ldb, in ref _cdouble beta, _cdouble* C, in blasint ldc)
cblas_zgemv
void cblas_zgemv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_TRANSPOSE trans, in blasint m, in blasint n, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* a, in blasint lda, in _cdouble* x, in blasint incx, in ref _cdouble beta, _cdouble* y, in blasint incy)
cblas_zgerc
void cblas_zgerc(in CBLAS_ORDER order, in blasint M, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* X, in blasint incX, in _cdouble* Y, in blasint incY, _cdouble* A, in blasint lda)
cblas_zgeru
void cblas_zgeru(in CBLAS_ORDER order, in blasint M, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* X, in blasint incX, in _cdouble* Y, in blasint incY, _cdouble* A, in blasint lda)
cblas_zhbmv
void cblas_zhbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in blasint K, in ref _cdouble alpha, in double* A, in blasint lda, in double* X, in blasint incX, in _cdouble beta, double* Y, in blasint incY)
cblas_zhemm
void cblas_zhemm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint M, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in double* A, in blasint lda, in double* B, in blasint ldb, in _cdouble beta, double* C, in blasint ldc)
cblas_zhemv
void cblas_zhemv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* A, in blasint lda, in _cdouble* X, in blasint incX, in ref _cdouble beta, _cdouble* Y, in blasint incY)
cblas_zher
void cblas_zher(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in _cdouble alpha, in _cdouble* X, in blasint incX, _cdouble* A, in blasint lda)
cblas_zher2
void cblas_zher2(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* X, in blasint incX, in _cdouble* Y, in blasint incY, _cdouble* A, in blasint lda)
cblas_zher2k
void cblas_zher2k(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in ref _cdouble alpha, in double* A, in blasint lda, in double* B, in blasint ldb, in double beta, double* C, in blasint ldc)
cblas_zherk
void cblas_zherk(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in double alpha, in double* A, in blasint lda, in double beta, double* C, in blasint ldc)
cblas_zhpmv
void cblas_zhpmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in double* Ap, in double* X, in blasint incX, in _cdouble beta, double* Y, in blasint incY)
cblas_zhpr
void cblas_zhpr(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in double alpha, in double* X, in blasint incX, double* A)
cblas_zhpr2
void cblas_zhpr2(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* X, in blasint incX, in _cdouble* Y, in blasint incY, _cdouble* Ap)
cblas_zscal
void cblas_zscal(in blasint N, in ref _cdouble alpha, _cdouble* X, in blasint incX)
cblas_zswap
void cblas_zswap(in blasint n, _cdouble* x, in blasint incx, _cdouble* y, in blasint incy)
cblas_zsymm
void cblas_zsymm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in blasint M, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* A, in blasint lda, in _cdouble* B, in blasint ldb, in ref _cdouble beta, _cdouble* C, in blasint ldc)
cblas_zsyr2k
void cblas_zsyr2k(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* A, in blasint lda, in _cdouble* B, in blasint ldb, in ref _cdouble beta, _cdouble* C, in blasint ldc)
cblas_zsyrk
void cblas_zsyrk(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE Trans, in blasint N, in blasint K, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* A, in blasint lda, in ref _cdouble beta, _cdouble* C, in blasint ldc)
cblas_ztbmv
void cblas_ztbmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in blasint K, in _cdouble* A, in blasint lda, _cdouble* X, in blasint incX)
cblas_ztbsv
void cblas_ztbsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in blasint K, in _cdouble* A, in blasint lda, _cdouble* X, in blasint incX)
cblas_ztpmv
void cblas_ztpmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in _cdouble* Ap, _cdouble* X, in blasint incX)
cblas_ztpsv
void cblas_ztpsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in _cdouble* Ap, _cdouble* X, in blasint incX)
cblas_ztrmm
void cblas_ztrmm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint M, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* A, in blasint lda, _cdouble* B, in blasint ldb)
cblas_ztrmv
void cblas_ztrmv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in _cdouble* A, in blasint lda, _cdouble* X, in blasint incX)
cblas_ztrsm
void cblas_ztrsm(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_SIDE Side, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint M, in blasint N, in ref _cdouble alpha, in _cdouble* A, in blasint lda, _cdouble* B, in blasint ldb)
cblas_ztrsv
void cblas_ztrsv(in CBLAS_ORDER order, in CBLAS_UPLO Uplo, in CBLAS_TRANSPOSE TransA, in CBLAS_DIAG Diag, in blasint N, in _cdouble* A, in blasint lda, _cdouble* X, in blasint incX)
get_config
char* get_config()

Get the build configure on runtime.

get_parallel
int get_parallel()

Get the parallelization type which is used by OpenBLAS

goto_set_num_threads
void goto_set_num_threads(int num_threads)

Set the number of threads on runtime.

set_num_threads
void set_num_threads(int num_threads)

Set the number of threads on runtime.

Meta

Authors

Ilya Yaroshenko